Overtredingen, feitcodes en boetebedragen 2020

 

Hieronder staan de meest voorkomende overtredingen die betrekking hebben op de sportvisserij. Ook staan hier de codes die bij deze overtredingen horen (feitcodes) en de boetebedragen. Waar geen bedragen staan vermeld worden deze door de Officier van Justitie vastgesteld.

 

 

N.B. de feitcodes zijn alleen van toepassing op particulieren. Bij beroepsmatig handelen moet de opsporingsambtenaar proces verbaal opmaken (pag. C9 van het feitenboekje 2020).

Klik hier voor het feitenboekje op de site van het OM.

Klik hier (PDF) voor een kort overzicht met overtredingingen, feitnummers en boetebedragen.


Zowel een beroeps- als sportvisser moet zijn voorzien van de schriftelijke toestemming van de visrechthebbende (tenzij hij uiteraard zelf de visrechthebbende is, bijvoorbeeld omdat hij de huurder is van het visrecht).

Voor alle recente informatie kijk op: sportvisserijnederland.nl...

 

 

Snoek, Snoekbaars en paling tellen niet mee!

 
Voor alle wedstrijden geldt ===> Snoek, Snoekbaars en paling tellen niet mee!
Kijk regelmatig op onze hsvhetmeuntjewesterhaar.nl voor de laatste ontwikkelingen.