Over Ons


Oprichtingsvergadering 25 juli 1945.

 Reeds voor den oorlog was er gesproken over de oprichting van een hengelsportvereniging, maar door de bezetting kwam er drie jaren niets van, omdat er bijna niet gevist kon worden, daar er verschillende onderduikers waren en zodoende het niet vertrouwd was, dat men rustig aan het water zat, om deze sport uit te oefenen.

Nu de bevrijding een feit is geworden, was het nog niet uit de gedachte van enkele liefhebbers o.a. A. Ravenhorst, C. Lensen en K. Berghuis. Deze personen hebben er gezamenlijk dus over gesproken en besloten werd een vergadering op te roepen in Cafe Snippe. Deze vergadering werd door 15 personen bezocht, wat redelijk goed was. Allen gaven zich op als lid. Er werd besloten tijdelijk een voorlopig bestuur samen te stellen. Hiervoor stelden boven genoemde personen zich beschikbaar,


Voorts werd besloten, dat de vereniging de naam zal dragen van "'t Meuntje". Het inleggeld werd vastgesteld op f 1,00 en de contributie f 2,50 per jaar. De contributie zal in 2 termijnen geïnd worden. Verder werd besloten, dat indien het ledental 30 zal bedragen, er een wedstrijd zal worden gehouden.

 

Op 14 juni 1955 werd een ledenvergadering gehouden. Daar onze vereninging geen bondsaansluiting had en er een maal per jaar een ledenvergadering werd gehouden, zijn nimmer notulen gemaakt, maar nu de vereninging overgegaan is tot aansluiting bij de A.H.B., zal er van elke ledenvergadering notulen worden gemaakt.

De vergadering werd geopend door de voorzitter, den heer Joh. Slomp. Op deze vergadering was tevens aanwezig den heer Westra, vertegenwoordiger van de A.H.B. Hij gaf ons een overzicht over het pootvisfonds en A.H.B. Verschillende verenigingen uit Overijssel waren reeds lid van dit pootvisfonds. Besloten werd ook hier bij aan te sluiten. E.e.a. hield in, dat de contributie met f 1,10 en f 0,50 verhoogd werden. De contibutie werd vastgelegd op f 4,00 per jaar. Aldus een gedeelte van onze historie..

Wij zijn dus opgericht op 25 juli 1945, officieel gevestigd te: Westerhaar Vriezenveensewijk. Koninklijk goedgekeurd op de Statuten: 12 juni 1952, nr; 107. En ingeschreven bij de K.v.K. per notariële akte onder nummer 40073553.

Wij hebben ongeveer 750 leden, het merendeel in Westerhaar en Vriezenveen, maar ook vele leden buiten onze gemeente.

Wij zijn aangesloten bij "Sportvisserij Oost Nederland" en dus ook bij "Sport Visserij Nederland
".

 

 

Snoek, Snoekbaars en paling tellen niet mee!

 
Voor alle wedstrijden geldt ===> Snoek, Snoekbaars en paling tellen niet mee!
Kijk regelmatig op onze hsvhetmeuntjewesterhaar.nl voor de laatste ontwikkelingen.