Beste leden,

Naar aanleiding van enkele problemen omtrent het bezorgen van vergunningen het volgende.
Alle adreswijzigingen en eventuele opzeggingen van de vispas enzovoort dienen schriftelijk dan wel per e-mail te worden verzonden aan de secretaris.
Op uw wijziging zal dan een bevestiging komen zodat er geen onduidelijkheden meer zijn.

 

Algemene informatie H.S.V. 't Meuntje Westerhaar

 

Informatie vergunningen Leden administratie.

Gaat u verhuizen (adresverandering) of wilt u opzegging van uw lidmaatschap: www.mijnsportvisserij.nl

Alle zaken i.v.m. vergunningen of leden administratie worden behartigd door:

H Schutte

Webbinkstraat 23

7676 CT Westerhaar Vriezenveensewijk

Tel 06 - 20 03 17 94


Opzeggen lidmaatschap van H.S.V. 't Meuntje Westerhaar
Wilt u om wat van reden ook, geen lid meer zijn van de Hengelsport vereniging H.S.V. 't Meuntje Westerhaar dan kunt u dat schriftelijk of per e-mail melden bij de leden administratie. Dit kan elk jaar tot 1 oktober. Daarna wordt u geacht het jaar dat daarop volgt lid te willen blijven.

Jeugdleden
Jeugdleden zijn jonger dan 14 jaar. Indien je op 1 januari geen 14 jaar bent, dan ben je het hele jaar nog jeugdlid. Je mag dan aan alle jeugdactiviteiten meedoen.

Lidmaatschap - Contributie
Uw lidmaatschap van    H.S.V. 't Meuntje Westerhaar    en de daarbij horende Vispas is geldig van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar. Net zoals u lid zou zijn van een andere verenigingen bent u aan H.S.V. 't Meuntje Westerhaar vooraf contributie verschuldigd. De vergunning die u daarna ontvangt is het hele jaar geldig, daarom is het vanzelfsprekend dat u de nieuwe Vispas vóór 1 januari van het nieuwe seizoen in de bus heeft, al maakt u alleen maar in de zomermaanden gebruik van de vispas. De zogenaamde Vispas worden op naam verstrek en zijn gekoppeld aan onze en de ledenadministratie van sportvisserij Nederland.

Opzeggen lidmaatschap - mutaties persoonlijke gegevens:  www.mijnsportvisserij.nl
Wilt u uw lidmaatschap bij H.S.V. 't Meuntje Westerhaar opzeggen en géén Vispas meer ontvangen, dan moet u uw lidmaatschap vóór 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe jaar-seizoen opzeggen. Zegt u na 1 oktober uw lidmaatschap op, dan ontvangt u voor het nieuwe jaar de acceptgiro en bent u alsnog de contributie verschuldigd. Neemt u desondanks de Vispas vóór 1 april niet af, dan wordt de vispas teruggestuurd naar Sportvisserij Nederland.

Overige mutaties zoals adreswijzigingen of foutieve persoonlijke gegevens ook graag vóór 1 oktober doorgeven aan de Ledenadministratie of secretaris.

 

Vispas-Informatie

Doe ook een stap voor stap Vispas-Check bij Sportvisserij Nederland

Vispas:De Vispas is een lidmaatschapsbewijs van een sportvisser. Op de Vispas staat van welke vereniging hij of zij lid is. Met de bijbehorende “Lijsten van de viswateren”. Gevist mag er worden in de wateren die genoemd zijn in de lijst(en) Verder kan er een verenigingslijst en een federatie lijst bij zitten. Als je mee wilt doen aan landelijke viswedstrijden is ook een Vispas noodzakelijk. Belangrijk: U achternaam en geboortedatum moeten altijd correct op de Vispas staan, anders is de Vispas niet geldig.


 

Nachtvissen:
Voor het nachtvissen of het vissen met 3 hengels is vanaf 2013 een landelijk toestemming nodig
klik hier om er een aan te vragen bij Sportvisserij Nederland

Tip over de vispas: Bij de vispas behoord een reglement van wat wel en niet mag dit kun je vinden in het boekje met de lijst van viswateren op pagina's 2 t/m 9, lees dit zeker eens door zodat je niet voor verrassingen komt te staan tijdens controle.


Jeugd Vispas:
Voor jeugdleden tot 14 jaar, die met twee hengels willen vissen, of op roofvis is er de jeugdvispas. De mogelijkheden zijn gelijk aan die van de vispas. Ook als een jeugdlid mee wil doen aan federatieve of landelijke viswedstrijden, dan heeft hij of zij een jeugdvispas nodig. Meer info JeugdVispas  via Sportvisserij Oost Nederland.

Jeugd onder begeleiding: (Belangrijk lees dit goed door.)
Zoals altijd is ook hier een uitzondering op de regels. En die uitzondering is dat er overal en altijd een visvergunning nodig is. Behalve voor jeugd tot 14 jaar, vissend met een hengel onder begeleiding van een volwassene die wel in het bezit is van een visvergunning.
(LET OP, dit is alleen van toepassing op openbaar water)

ZeeVispas:
De Zeevispas is het lidmaatschaps bewijs van een sportvisser die ALLEEN IN HET ZOUTE WATER VIST. De zeevispas is geen vergunning. Als iemand zowel in het zoete als het zoute vist, dan heeft hij/zij een vispas nodig. Een zeevispas ( of Vispas) is wel nodig om mee te mogen doen met zoute federatieve en landelijke viswedstrijden.

Kleine-vispas: Deze is alleen verkrijgbaar bij het postkantoor.
Voor de sportvisser die voorheen alleen viste met een Sportvisakte is er een vervangend document, als werktitel heeft deze de naam kleine-Vispas. Met deze kleine-Vispas mag de sportvisser vissen met een hengel en beperkte aassoorten in een zeer beperkt aantal wateren. Bij de kleine Vispas hoort een kleine LIJST VAN VISWATEREN.

 

VOOR ALLE VISPAS - HOUDERS

 

Ga je vissen neem dan je vispas mee + boekje ( zie foto ).

In dit boekje staat een lijst van viswateren.
En dit boekje moet je samen met de vispas altijd kunnen tonen bij controle
DIT IS VERPLICHT


Anders volgt er een boete.
Dit boekje kun je downloaden op je mobiel op visplanner.nl.
Maar met vissen heb je niet overal internet en je moet het wel kunnen tonen.
Je kan ook een boekje ophalen van ma t/m vrijd ( NA 18.00 UUR ) 

BIJ
Herman Schutte
Webbickstraat 23
Westerhaar
Tel 06 - 20031794

 

 

Snoek, Snoekbaars en paling tellen niet mee!

 
Voor alle wedstrijden geldt ===> Snoek, Snoekbaars en paling tellen niet mee!
Kijk regelmatig op onze hsvhetmeuntjewesterhaar.nl voor de laatste ontwikkelingen.