Gesloten tijden: zo zit het!

 
 

 

In het voorjaar hebben sportvissers te maken met twee gesloten periodes: een gesloten tijd voor vissoorten (=directe terugzetplicht) en een gesloten tijd voor bepaalde aassoorten.

Met name voor de snoek, snoekbaars en baars geeft dit altijd veel vragen. Hieronder lees je hoe het zit. Of  klik hier voor uitgebreide informatie over de gesloten tijden.

Voorbeelden:

In de maand maart mag je volgens de wet vissen met kunstaas, een stukje vis of een dood visje. Vang je hiermee een dan moet je deze direct terugzetten (gesloten tijd voor de snoek). Vang je een of baars die voldoet aan de minimummaat dan mag je deze snoekbaars houden.

Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei mag je niet met kunstaas, een stukje vis of met een dode vis vissen en moet je iedere snoek, snoekbaars of baars die je eventueel vangt, direct terugzetten (zowel gesloten tijd voor aassoorten als voor de vissoorten snoek, snoekbaars en baars).

  

Vanaf de laatste zaterdag van mei (einde gesloten tijd aassoorten en einde gesloten tijd voor snoekbaars en baars) mag je wettelijk gezien weer met alle aassoorten vissen en mag u bovenmaatse snoekbaarzen en baarzen behouden binnen de in de voorwaarden aangegeven aantallen. Snoek moet echter nog steeds direct worden teruggezet (gesloten tijd snoek). Vanaf 1 juli (einde gesloten tijd snoek) zou je wettelijk gezien een snoek mogen behouden. Op grond van de voorwaarden is dit echter vrijwel altijd verboden.

Meer op: sportvisserijnederland.nl

 

 

Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot/met 31 mei)¹.

Barbeel, kopvoorn en winde van 1 april tot en met 31 mei.

Snoekbaars en baars*: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot/met 31 mei)².

Beekforel: van 1 oktober tot en met 31 maart.

Elft, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zalm, zeeprik en vlagzalm: het hele jaar.

Rivierprik: van 1 november tot en met 31 januari en van 1 maart tot en met 30 april.

 


 ¹ Voor baars kleiner dan 22 cm. geldt, behalve voor het IJsselmeer, een uitzondering.
In art. 7 van het “Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985” is namelijk bepaald dat degene die het recht heeft om met de hengel te vissen een onbeperkt aantal ondermaatse baarzen in bezit mag hebben op voorwaarde dat de baarzen levend worden bewaard in een leefnet of emmer en levend in hetzelfde water worden teruggezet.

 ² Op grond van art. 5c van de "Uitvoeringsregeling visserij" geldt de gesloten tijd weliswaar tot en met 31 mei maar op basis van art. 61 van de "Uitvoeringsregeling visserij" geldt er een vrijstelling vanaf de laatste zaterdag van mei.

Graskarper moet vanwege zijn speciale functie altijd worden teruggezet.
Deze vissoort wordt uitgezet om overtollige plantengroei in het water te beteugelen.

N.B. een visrechthebbende kan als voorwaarde in de schriftelijke toestemming een langere gesloten periode vaststellen voor bepaalde vissoorten.
Uiteraard mag de visrechthebbende de wettelijke gesloten periode niet inkorten omdat dat in strijd met de wet zou zijn.

 

 

Snoek, Snoekbaars en paling tellen niet mee!

 
Voor alle wedstrijden geldt ===> Snoek, Snoekbaars en paling tellen niet mee!
Kijk regelmatig op onze hsvhetmeuntjewesterhaar.nl voor de laatste ontwikkelingen.